Gerechtelijke of administratieve procedures

Het kan dat een gerechtelijke of administratieve procedure niet is te voorkomen of dat u er zelf in wordt betrokken. Als het moet, dan gaan we er voor en onderzoeken we voor u wat juridisch mogelijk en haalbaar is. We geven u daarbij steeds terugkoppeling, zodat u duidelijkheid heeft over uw zaak en de kosten.

Bij een gerechtelijke procedure kunt u denken aan:

  • Een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter;
  • Een dagvaardingsprocedure;
  • Een kort geding procedure (als u een spoedeisend belang heeft bij de zaak).

Bij een administratieve procedure kunt u denken aan:

  • Een UWV- procedure;
  • Een interne klachten-, bezwaren- of beroepsprocedure.

Interne klachten- en/ of beroepsprocedure

Ik kan een onafhankelijke en onpartijdige bijdrage leveren aan werkzaamheden bij een interne klachten-, bezwaren- of beroepsprocedure. Vanuit mijn vak als juridische professional met ruime ervaring in de hantering van arbeidsconflicten, beschik ik over werkervaring met klachtenprocedures, integriteits- en ethische vraagstukken. Met de procedures, het effect van een klacht op een beklaagde, de wens van de aanklager om zijn klacht op te pakken, alsmede het effect van een klacht op een organisatie, ben ik bekend.