Er is sprake van spanning of een (oplopend) conflict op het werk; tussen werknemers onderling of tussen werkgever (leidinggevende) en de werknemer? Het lukt partijen, om verschillende redenen, niet meer om zelf met elkaar in gesprek te gaan. Een onpartijdige en onafhankelijke 3e, de MfN- registermediator, kan worden ingeschakeld om de dialoog weer op gang te brengen en de situatie vlot te trekken. Als (arbeids)mediator, aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland (MfN), zorg ik ervoor dat partijen weer met elkaar in gesprek kunnen gaan en bied ik begeleiding in dit traject.

Is mediation geschikt voor u?

Een mediationtraject duurt gemiddeld 2 à 4 gezamenlijke bijeenkomsten van 1,5 tot 2,5 uur per bijeenkomst. Het traject:

  • Biedt duidelijkheid op de korte termijn;
  • Biedt u de mogelijkheid zelf de richting en de invulling van uw wensen te bepalen;
  • Kost u minder negatieve energie, frustraties;
  • Bespaart u kosten van gemachtigden/ advocaten.

Mediation is niet geschikt voor u als u uw eigen mening wilt doordrijven of als u uit bent of ‘vernietiging’ van de ander. Dan heeft mediation geen toegevoegde waarde. Uw geschil leent zich dan voor een andere (juridische) wijze om op te lossen.