Bent u verzekerd voor rechtsbijstand of aangesloten bij een vakbond? Dan wordt u bij een arbeidssituatie door een werknemer, vaak een jurist, van de rechtsbijstandsverzekering of vakbond geadviseerd. U betaalt maandelijks premie voor uw verzekering of een vakbondsbijdrage.

Kiest u voor een advocaat of jurist, aangesloten bij een advocatenkantoor of juridisch dienstverlener dan wordt u door deze jurist geadviseerd over uw arbeidssituatie en betaalt u een tarief per uur voor uw zaak.

De belangen zijn voor organisaties anders: voor een verzekeraar of vakbond geldt dat teveel geld besteden aan uw zaak, geld kost voor de organisatie én voor de organisatie die per uur wordt betaald, geldt hoe meer uren aan de zaak worden besteed, uiteraard geld oplevert.

Laten we ervan uitgaan dat diegene die in uw zaak adviseert, in beginsel het beste met uw arbeidszaak voor heeft, maar altijd rekening moet houden met de belangen van de organisatie waarvoor wordt gewerkt (alles moet immers worden betaald: van bijvoorbeeld de maandelijkse huur van kantoorpanden tot aan de receptionistes die uw jas ophangen).

Wij hebben oog voor deze verschillende belangen, begrijpen deze en begrijpen ook dat op momenten een ‘blinde vlek’, onduidelijkheid of onenigheid kan ontstaan over de haalbaarheid van een arbeidszaak. Daardoor kunt u als werknemer, werkgever, jurist, organisatie (vakbond/ rechtsbijstand organisatie/ advocatenkantoor/ andere juridisch dienstverlener) behoefte hebben aan een ‘Second Opinion’.

Heeft u (één van) deze vragen:

 • Heeft deze zaak wel de juiste (persoonlijk) aandacht?
 • Is er een juiste juridische inschatting gemaakt?
 • Is er voldoende juridische expertise?
 • Is er een goede onderbouwing, is gebruik gemaakt van wet en uitspraken?
 • Wat is het mogelijke optimale resultaat dat kan worden behaald?

…dan is een ‘Second opinion’ een mooi middel om in te zetten. Wat betekent dat?

 • Er zijn twijfels over de aanpak/ haalbaarheid van een arbeidszaak
 • Een onafhankelijk, grondig, eerlijk oordeel van een jurist is van toegevoegde waarde voor iedereen.
 • De keuze voor een andere jurist is (meestal) vrij
 • U krijgt een 2e advies, een ‘second opinion’ over uw zaak
 • Er zijn (afhankelijk van de voorwaarden in de geschillenregeling van een rechtsbijstandsverzekeraar, vakbondorganisatie en advocatenkantoor) geen extra kosten aan verbonden
 • Als de ‘Second Opinion’ positiever uitpakt (in vergelijking met de eerdere inschatting/ aanpak), kan een andere jurist de zaak voortzetten.

Heeft u behoefte aan het aanvragen en/of het afgeven van een ‘Second Opinion’?

Martine Lem (arbeidsrechtadvocaat) en Annemieke de Ruijter (arbeidsjurist en mediator) baseren zich op feiten en omstandigheden, met oog voor het juridisch én menselijk perspectief.

Wij werken vanuit onze visie: ‘juridische verbinding in plaats van juridische tegenstelling’.