De Pel-vuistregels bij mediation in arbeidsrecht anno 2014

Bron: Eva Knipschild op 13 maart 2014

In zijn boek ‘Arbeidsrecht en mediation’ heeft mr. J. Pel drie vuistregels geformuleerd rondom de relatie tussen mediation en beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze vuistregels werden herbevestigd door zijn onderzoek van de jurisprudentie tot 2009 en gepubliceerd in het artikel ‘De (kanton)rechter en mediation’ in TAP 2009, 3. Nu, vijf jaar later, heeft mediation een steeds grotere vlucht genomen in het arbeidsrecht. De hoogste tijd voor een nieuw onderzoek. Dit artikel zal ingaan op de jurisprudentie tot 1 januari 2014 en de vraag beantwoorden of de ‘Pel-vuistregels’, uitgebreid tot vijf vuistregels, anno 2014 nog steeds […]