Mr. Annemieke de Ruijter levert advies op maat voor zowel werknemers als werkgevers. Iedere zaak is anders en vraagt veel aandacht. Wij stemmen daarom met u af wat de gewenste aanpak is en zorgen ervoor dat dit de aanpak is, die bij u past. Een persoonlijk gesprek is een vanzelfsprekendheid.

Ik kan u adviseren op de volgende onderwerpen:

 • Nieuwe wetgeving
 • Vaststellingsovereenkomsten/ beëindigingsovereenkomsten
 • Toetsing van arbeidsvoorwaarden
 • Opstellen van voorwaarden
 • Reorganisaties (met en zonder sociaal plan/ regeling)
 • Individueel ontslag (ontslag op staande voet, disfunctioneren, verschil van inzicht)
 • Ziekte- en reintegratie
 • Bezwarende bedingen: een concurrentie- relatie- en geheimhoudingsbeding, anti-ronselbeding
 • UWV- procedure (reorganisaties of langdurige ziekte)
 • Disciplinaire maatregelen zoals: een op- non- actiefstelling, schorsing, waarschuwing
 • Wedertewerkstelling
 • Interne klachtenprocedure
´Second Opinion´

Bent u voor rechtsbijstand verzekerd of bent u aangesloten bij een vakbond? Heeft u twijfels over het gegeven advies (bijvoorbeeld omdat wordt gezegd dat er ‘geen redelijke kans op succes is’ of omdat enkel naar de risico’s wordt gekeken en niet naar de mogelijkheden of omdat een advies niet is onderbouwd met argumenten uit de wet of rechterlijke uitspraken), dan kunt u een ‘Second Opinion’ aanvragen. Dit is een 2e onafhankelijk advies van een jurist van uw keuze die uw zaak opnieuw in zijn totaliteit bekijkt. Voor u zijn hieraan geen kosten verbonden. Ik kan u helpen bij het aanvragen van dit advies en het afgeven van een ‘Second Opinion’.